(1)
Fernández Areal, M. El Periodisme Com a història sincrònica. Comunicació 1998, 4, 83-91.