(1)
Solà i Dachs, L. La prehistòria Del Periodisme: Dels Monestirs a Les Redaccions. Comunicació 1998, 4, 77-82.