(1)
Casasús i Guri, J. M. Les Aportacions De Joan Fuster Al Periodisme. Comunicació 1998, 4, 27-29.