(1)
José i Solsona, C. La Producció cinematogràfica a Catalunya. Comunicació 1998, 3, 35-51.