(1)
Figueres i Artigues, J. M. Per Una política hemerogràfica Catalana. Comunicació 1998, 3, 23-29.