(1)
Martí i Martí, J. M. La Fi De l’etapa De Creixement I l’entrada En La Dimensió Desconeguda. Comunicació 2010, 26, 31-37.