(1)
Tobarra, S. Periodistes En l’oceà d’Internet. Comunicació 2010, 26, 7-10.