(1)
Girona i Duran, R. La Implicació De Hollywood En La Segunda Guerra Mundial: El Cas <i>Why We fight</I>. Comunicació 2010, 26, 51-59.