(1)
José i Solsona, C. Subvencions cinematogràfiques a Catalunya. Comunicació 1998, 5, 55-78.