(1)
Rius, J. C. Informe Sobre l’estat De La Comunicació 2007. Comunicació 2008, 23, 17-24.