(1)
Sintes i Pascual, E. L’Ús Del Català a La Premsa diària a Catalunya. Comunicació 2008, 23, 127-144.