(1)
Jiménez, M. Publicitat I Trastorns Del Comportament Alimentari Preadolescent : La Interiorització De l’anorèxia I La bulímia Com a Models De Vida, a través Del Discurs Publicitari. Comunicació 2008, 23, 75-89.