(1)
Almiron, N. Poder Financer I Poder mediàtic: Banca I Grups De Comunicació : Els Casos Del Grup SCH I PRISA (1976-2004). Comunicació 2008, 23, 37-51.