(1)
Canosa Farran, F. El Somni d’una Societat I d’un Periodisme. La Televisió De Paper (1931- 1936). Comunicació 2007, 21, 83-92.