(1)
García Galindo, J. A.; Guillamet i Lloveras, J. Clausura Del Congrés. Comunicació 2006, 20, 149-150.