(1)
Gutiérrez, J. F. Sessió 3: Periodisme. Comunicació 2006, 20, 53-75.