(1)
Aguilera, O. Informació Contra Massificació. Comunicació 1998, 2, 71-72.