(1)
Prado i Pico, E. Informe Sobre l’estat De La Comunicació 2004. Comunicació 2006, 19, 37-46.