(1)
Gómez i Mompart, J. L. Manuel Vázquez Montalbán: Periodista d’interpretació, comunicòleg d’excepció. Comunicació 2006, 19, 47-54.