(1)
Bas i Portero, J. J.; Solves i Almela, J.; Pérez Llavador, J.; Reig i Cruañes, J. Una Aproximació a l’espai Públic Mundial. Comunicació 2003, 17, 61-120.