(1)
Mercader i Capellà, A. Mitjans tecnològics Que Provoquen I Aboquen?. Comunicació 2003, 17, 43-48.