(1)
Costa i Fernández, L. Història I Comunicació. Comunicació 2002, 16, 29-34.