(1)
Penha Alves Vianna, R. La Paraula, La Imatge I El so En Els Informatius Televisius De Brasil I Espanya: Estudi Comparatiu I anàlisi Del Llenguatge Audiovisual, Textual I Narratiu. Comunicació 2002, 15, 117-126.