(1)
Álvarez Villa, Àngels. El Discurs En El magazín radiofònic: Modalitats Enunciatives I Valors En La Representació De l’esport. Anàlisi Dels Magazins Esportius Supergarcía, El Larguero, El Penalty I Radiogaceta De Los Deportes. Comunicació 2002, 15, 83-97.