(1)
Larrègola i Bonastre, G. Quan Els Programes De Televisió són Estimulants. INPUT’99, La conferència Mundial De Televisió Pública. Comunicació 2001, 12, 147-154.