(1)
Pedrero Esteban, L. M. La ràdio Musical a Espanya: L’estat De La qüestió. Comunicació 2001, 12, 87-96.