(1)
Martí i Martí, J. M. Estructura Del Sistema Radiodifusor català. Aportacions Per a Un Inventari De Necessitats De Recerca. Comunicació 2001, 12, 75-79.