(1)
Xambó i Olmos, R. El Sistema Comunicatiu Valencià. Comunicació 2001, 12, 63-70.