(1)
Ferré Pavia, C. Serra d’Or, intel·lectualitat I Cultura Resistents En El Segon Franquisme (1959-1977). Comunicació 2001, 12, 57-61.