(1)
Bargalló i Valls, J. El Model I El finançament De La ràdio I La Televisió Públiques a Catalunya. Comunicació 2001, 11, 108-110.