(1)
Born, G. Entre l’eficàcia Interna I La Competitivitat En El Mercat: Transformacions Recents De La BBC. Comunicació 2001, 11, 59-74.