(1)
Prado i Pico, E. La Televisió Pública En Un Context Multicanal. Comunicació 2001, 11, 25-40.