(1)
Tena Parera, D. Estat estètic, Una Nova Proposta metodològica Al Voltant De La Investigació científica Sobre Els Mitjans Impresos. Comunicació 2001, 10, 73-80.