(1)
Segura i Bonet, J. Anàlisi iconològica De Marques a La Banca Internacional. Comunicació 2001, 10, 61-71.