(1)
Massanés, J. El Tractament Del Turisme En Els Diaris Editats a Catalunya. Comunicació 2001, 10, 55-59.