(1)
Boissier, J.-L. Ordinador I Creació. Comunicació 1998, 1, 59-64.