(1)
Mercader i Capellà, A. L’Artificialitat Natural. Comunicació 1998, 1, 51-52.