(1)
Guerrero-Solé, F. La Transformació Del Sistema Televisiu a La Rússia postsoviètica : Vint Anys De Lluita Per l’hegemonia mediàtica. Comunicació 2010, 27, 43-61.