(1)
Corominas i Piulats, M. El Sector Audiovisual a Catalunya. Comunicació 2010, 27, 11-19.