(1)
, . . Nova Etapa Per a Una Revista Amb Prop De Vint Anys d’història. Comunicació 2010, 27, 6-7.