(1)
Xambó i Olmos, R.; Gómez Nicolau, E. Sociologia De La Comunicació. Comunicació 2008, 22, 225-242.