(1)
Doménech, M. F.; Llorca Abad, G. Recerca Sobre La Televisió. Comunicació 2008, 22, 171-184.