(1)
Salvador i Liern, V. Teories De La Comunicació. Comunicació 2008, 22, 47-59.