(1)
Matilla i Serrano, K. Un Nou Model estratègic Aplicat a Les Relacions Públiques I a La Comunicació Corporativa. Comunicació 2009, 25, 101-130.