(1)
Jornet i Jovés, L. Acceptació Social Del Mobiliari Urbà Com a Servei Públic I Suport Publicitari : Antecedents, Evolució I Integració De Les Diferents Concessions Municipals De 1986 a 2005 a Barcelona. Comunicació 2009, 25, 55-62.