(1)
Bergés i Saura, L. Els Mitjans De Comunicació Com a Part Del Poder econòmic. Comunicació 2009, 25, 27-43.