(1)
Schaff, S. El Centre De Documentació De Televisió Espanyola a Sant Cugat. Comunicació 2009, 24, 97-106.