(1)
Figueres i Artigues, J. M. La Producció bibliogràfica d’història De La Premsa a La UAB. Dades Per a Un Informe historiogràfic (1992-2003). Comunicació 2004, 18, 171-182.