(1)
Tavera i Garcia, S. La Història Del Periodisme a Catalunya: Una Recerca. Comunicació 2004, 18, 165-170.