(1)
Guimerà i Orts, J. Àngel. La Descripció De l’objecte d’estudi a La Recerca Sobre Comunicació Local a Catalunya (1978-2002): Aportacions I Limitacions. Comunicació 2004, 18, 107-116.